Garancija

Sunwebcam jamči, da sistem kamer ne bo imel napak in napak v materialih in izdelavi za dvanajst (12) mesecev od datuma nakupa ("garancijsko obdobje"). Sunwebcam bo popravil ali zamenjal sistem fotoaparata, če med garancijskim obdobjem ne bo deloval pravilno, ob upoštevanju pogojev in / ali omejitev, navedenih v tem dokumentu. Takšna popravila ali zamenjava so vaše edino pravno sredstvo po tej omejeni garanciji.

Če odstranite varnostno ključavnico iz zadnjega zapaha enote, bo samodejno razveljavila garancijo, razen če bo SUNWEBCAM zahteval, da ga odpravi za odpravljanje težav.

SUNWEBCAM WARRANTS

Solar Panel - 2 letna omejena garancija za gradnjo

Baterija - 2 letna omejena garancija

Kamera - 2 letna omejena garancija

Ta omejena garancija ne zajema naslednjega:

(1) kakršna koli okvara ali poškodba sistema fotoaparata, ki se zgodi zaradi nepravilnega delovanja fotoaparata;

(2) kakršna koli okvara ali poškodba sistema fotoaparata, ki se po nakupu sistema fotoaparata pojavi zaradi popravila, spremembe ali druge podobne dejavnosti;

(3) kakršno koli okvaro ali poškodbo sistema fotoaparata, ki se po nakupu sistema fotoaparata pojavi zaradi transporta, spuščanja, šoka ali druge podobne dejavnosti;

(4) kakršna koli okvara ali poškodovanost sistema fotoaparata, ki se zgodi zaradi neprevidnega ali nepravilnega shranjevanja ali nepravilne uporabe ali vzdrževanja fotoaparata;

(5) kakršna koli okvara ali poškodba sistema fotoaparata, ki nastane zaradi tujih predmetov, kot so umazanija ali gumi, pesek, voda ali tekočine, ki vstopajo v notranjost fotoaparata.

Pogoji nakupa

Z nakupom fotoaparata Sunwebcam se končni uporabnik ali stranka strinja z vsemi pogoji, ki se nahajajo v tem dokumentu »Nakupni pogoji in pogoji«.

Ta pravila in pogoji se ne smejo spreminjati, dopolnjevati ali spreminjati z uporabo katerega koli drugega (-ih) dokumenta (-ov). Vsak tak poskus bo ničen, če ni drugače dogovorjeno v pisnem sporazumu, ki ga podpišeta Končni uporabnik in Gatesea Technology Limited

Če katera koli določba Pogojev določa, da je neveljavna s katerim koli zakonom, predpisom, odredbo ali predpisom katere koli vlade ali s končno določitvijo katerega koli državnega ali zveznega sodišča, takšna neveljavnost ne vpliva na izvršljivost katere koli druge določbe teh pogoji.

Obračun / plačilo

Sunwebcam sprejema bančne nakaznice, Paypal in Western Union.

Shranjevanje slik

Vse slike bodo shranjene v podatkovni bazi Sunwebcam za obdobje enega leta (365 dni) od konca datuma mesečne storitve na kamero. Vse slike bodo izbrisane iz baze podatkov trideset (30) dni po nezmožnosti bremenitve kreditne kartice.

Varnost slik

Vse slike, shranjene v varni bazi podatkov Sunwebcam, so na voljo le končnemu uporabniku in so zasebnost zaščitena z uporabniškim imenom in geslom.

Brezžična storitev

Sunwebcam uporablja različne pokritostne karte, ki temeljijo na računalniških, matematičnih napovedih pričakovanega pokritja. Takojšnja območja z nizko lego so nagnjena k občasnemu pokrivanju zaradi terena. Dejansko območje pokritja se lahko razlikuje od tistega, ki je prikazano na zemljevidih kritja, na pokritost pa lahko vplivajo vremenske razmere, listje, zgradbe in drugi dejavniki. Sunwebcam ne zagotavlja kritja, pokritost pa se lahko spremeni. V stavbah bo pokritost negativno vplivala debelina stene / material in lokacije znotraj stavbe (npr. Kleti in lokacije podzemlja).

Namestitev in podpora

Končni uporabnik je odgovoren za namestitev fotoaparata Sunwebcam na primeren način za delovanje. Končni uporabnik je dolžan naložiti in preizkusiti sistem kamere Sunwebcam v skladu z vsemi lokalnimi kodami in zahtevami. Navodila za namestitev najdete na spletnem mestu Sunwebcam Youtube na straneh posameznih izdelkov v razdelku »Namestitev«.

Veljavni zakon

Razen če ni drugače določeno, kraj in izbiro zakona za te pogoje urejajo zakoni glavnega kraja poslovanja podjetja Gatesea Technology Limited.

Vsa intelektualna lastnina in drugi materiali, ki so v lasti Sunwebcama, vključno z blagovnimi znamkami, patenti, patenti v teku, vgrajeni programski opremi, strežniško programsko opremo in strojno opremo, vendar niso omejeni, ostanejo izključna last podjetja Gatesea Technology Limited

Garancija

Gatesea Technology Limited jamči, da sistem kamer ne bo imel okvar in napak v materialih in izdelavi dvanajst (12) mesecev od datuma nakupa ("garancijsko obdobje"). Sunwebcam bo popravil ali zamenjal sistem fotoaparata, če med garancijskim obdobjem ne bo deloval pravilno, ob upoštevanju pogojev in / ali omejitev, navedenih v tem dokumentu. Takšna popravila ali zamenjava so vaše edino pravno sredstvo po tej omejeni garanciji.

Če odstranite varnostno ključavnico iz zadnjega zapaha enote, bo samodejno razveljavila garancijo, razen če Sunwebcam zahteva, da ga končni uporabnik odpravi za odpravljanje težav.

Če se kaj zgodi s sistemom fotoaparata, pošljite pošto, ki jo plačate s kratkim opisom težave:
Gatesea Technology Limited

Building 9, elektronski park, South Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, Kitajska

Ta omejena garancija ne zajema naslednjega:

· Kakršna koli okvara ali poškodovanje sistema fotoaparata, ki se zgodi zaradi nepravilnega delovanja fotoaparata;

· Kakršno koli okvaro ali poškodovanje sistema kamer, ki se pojavi po popravilu, spremembi ali podobni dejavnosti po nakupu fotoaparata;

· Kakršno koli okvaro ali poškodovanje sistema fotoaparata, ki se pojavi pri transportu, spuščanju, šoku ali drugi podobni dejavnosti po nakupu fotoaparata;

· Kakršna koli okvara ali poškodba sistema fotoaparata, ki se zgodi zaradi neprevidnega ali nepravilnega shranjevanja ali nepravilne uporabe ali vzdrževanja sistema fotoaparatov; in

· Kakršne koli okvare ali poškodbe sistema fotoaparata, ki se pojavi zaradi tujih predmetov, kot so umazanija ali umazanija, pesek, voda ali tekočine, ki vstopajo v notranjost fotoaparata.

Pri "ne" plačilu bo Sunwebcam pregledal sistem kamer in se obrnil na vas v 72 dneh, da bi dobili rezultate našega pregleda. Če je sistem fotoaparata poškodovan tako, da garancija "ne pokriva" (to pomeni, da je prišlo do škode zaradi zlorabe sistema fotoaparata), bo Sunwebcam določil stroške za določitev sistema kamer in sporočil ta znesek na Končni uporabnik. Na zahtevo končnega uporabnika bo Sunwebcam popravil poškodovane komponente fotoaparata, ki jih je mogoče popraviti, kot je določeno po presoji Sunwebcam, pod pogojem, da bo Sunwebcam zaračunal končnemu uporabniku 75 USD / uro plus stroške materiala. Po prejemu plačila za popravila, če obstaja, se bo fotoaparat vrnil končnemu uporabniku na račun Sunwebcam.

Omejena odgovornost

Končni uporabnik se strinja, da je uporaba ali namen fotoaparata edino tveganje za končnega uporabnika. Gatesea Technology Limited, njegovi častniki, zastopniki ali vsi drugi, ki sodelujejo pri ustvarjanju, izdelavi ali distribuciji sistema kamer, nikakor ne smejo biti odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki je posledica uporabe ali nezmožnost uporabe fotoaparata; ali ki izhajajo iz napak, izpustov, prekinitev, izbrisa datotek, napak, napak, zamud pri delovanju ali prenosa ali kakršnega koli neuspešnega delovanja, ne glede na to, ali so omejeni na dejanja Boga ali Naravo, komunikacijo, krajo, uničenje ali nepooblaščen dostop zapisov, programov ali storitev. Ne glede na zgoraj navedeno izključna pravna sredstva končnega uporabnika za vse škode, izgube in vzroke za dejanja, ne glede na to, ali gre za sankcije, vključno z malomarnostjo ali kako drugače, ne presegajo skupnega zneska dolarja, ki ga je končni uporabnik plačal za sistem kamer.

Niti družba Gatesea Technology Limited, njeni zaposleni, podružnice, zastopniki, ponudniki informacij tretjih strank, trgovci, izdajatelji licenc in podobno jamčijo, da storitev sistema Camera ne bo prekinjena ali brez napak; niti ne daje nobene garancije glede rezultatov, ki se lahko pridobijo pri uporabi fotoaparata.

Zakonit namen

Končni uporabnik sme uporabljati Sunwebcam samo za zakonite namene. Uporaba kakršnega koli materiala, ki krši katero koli zvezno, državno ali lokalno zakonodajo, je prepovedana. To vkljucuje, vendar ni omejeno na, gradivo, ki je predmet avtorskih pravic, gradivo, zakonito ocenjeno kot grozljivo ali obsceno, pornografsko, neprosojno ali materialno, varovano s poslovnimi skrivnostmi.

Odškodnina

Končni uporabnik se strinja, da bo podjetju Gatesea Technology Limited odškodninsko odgovoren za kakršnokoli uporabo fotoaparata. Končni uporabnik se tudi strinja, da bo Gatesea Technology Limited neškodljiv za vse zahteve, obveznosti, izgube, stroške in terjatve, vključno z utemeljenimi odvetniškimi odškodninami, proti podjetju Gatesea Technology Limited, njegovim zastopnikom, strankam, uslužbencem, častniki in zaposleni, ki lahko nastanejo ali izhajajo iz katere koli storitve, ki se opravlja ali je bila izvedena ali dogovorjena, ali kateri koli sistem kamer, ki ga prodaja naročnik, njegovi zastopniki, zaposleni ali pooblaščenci.

Končni uporabnik se tudi strinja, da bo zagovarjal, odškodoval in neškodljiv Gatesea Technology Limited proti obveznostim, ki izhajajo iz (i) kakršnekoli poškodbe osebe ali premoženja, ki jo povzročijo kateri koli sistemi kamer, ki jih končni uporabnik proda ali kako drugače distribuira v povezavi z uporabo sistema ; (ii) kakršno koli gradivo, ki ga dostavi naročnik, ki krši ali domnevno krši lastninske pravice tretje osebe; (iii) kršitev avtorskih pravic in (iv) kakršni koli okvarjeni sistem kamere, ki ga je kupec prodajal v povezavi z uporabo sistema kamer.

1.png